Business Improvement Consulting

Doing More With Less

Increasing Efficiency | Reducing Time & Costs | Lean

 

Produktion - Procesforbedringer

Et effektivt produktionsmiljø er en forudsætning for at kunne udnytte virksomhedens fulde potentiale.


Lean Direction kan hjælpe med at tilpasse produktionen til din virksomheds aktuelle og fremtidige behov. 


Ofte lykkedes det os at forbedre de forskellige parametre med 15-55% - eller mere. 

Administration - Procesforbedringer

De administrative processer er på det seneste blevet stadig vigtigere for virksomhederne. Hurtige og effektive processer sikrer god økonomi og øget konkurrenceevne. 


Ordrebehandling, lagerstrategi, produktionsstyring, digitalisering, projektledelse og planlægning, er områder hvor der ofte findes store forbedringer. 

 

Medarbejder - Kompetenceudvikling

Medarbejderne er det vigtigste råstof vi har i virksomheden. Lean Direction kan hjælpe med at udvikle medarbejdernes kompetencer og forståelsen for deres rolle i din dynamiske virksomhed.


Vi tilbyder virksomhedstilrettede kursusforløb indenfor alle Lean værktøjer.

 

Sparring - Virksomhedsudvikling

Dagligdagen presser på og der er ikke megen tid og overskud til at tænke nye tanker og se nye muligheder. 


Ved hjælp af dialogmøder finder vi sammen en række tiltag og muligheder som du kan implementere i virksomhedens strategi.


Lean Direction kan hjælpe dig og din virksomhed i den rigtige retning.

Lean - filosofi, værktøjer og adfærd

En Leanrejse stopper aldrig. Uanset hvilket niveau din virksomhed befinder sig på, kan der laves forbedringer.


Hos Lean Direction har vi praktisk erfaring i hele lean pakken.

Vision, strategiplan, Operational Excellence, Business Excellence, People Excellence, Employer Involvement, Problem Solving, OEE, KanBan,  Team- Meetings, Quality Improvement plan m.m. er en integreret del i vores DNA. Lean filosofien er fundamentet i Lean Direction. Vi kan give din virksomhed billetten til øget konkurrenceevne og indtjening.

 

Ydelser vi kan tilbyde


Vi kan tilbyde forskellige forløb. Det der er afgørende er dog, at de er tilpasset lige netop den situation din virksomhed befinder sig i.


 • Potentiale - afklaring
 • Forbedre kapaciteten når pladsen er for trang eller der mangler personale.
 • Forbedre interne procedurer og øge vareflowet.
 • Reducere lagerstørrelse og bindinger.
 • Identificere flaskehalse i ordreflowet og frembringe optimeringsforslag
 • Kulturændring
 • Sparring
 • Forbedre leveringstiden til kunderne
 • Implementere forbedringskultur
 • Undervise medarbejdere
 • Projektledelse og opfølgning
 • Interim Ledelse


Vi tilbyder alt fra mindre afgrænsede opgaver, til en fuld analyse af det gemte potentiale i din virksomhed.


Book et uforpligtende møde. Her kan vi afklare mulighederne.

"På en af de virksomheder jeg har været, brugte vi Ole til at kortlægge kapacitet og begrænsninger (flaskehalse) i hele fabrikkens produktionskæde. Det resulterede i et meget overskueligt dokument hvor det klart fremgik hvor der skulle sættes ind for at øge produktiviteten.

Produktionen er meget kompleks, og flowet er fra råvare til færdigt produkt, hvor flere produktionslinjer bruger et fælles transportsystem og pakkerobotter. 


Jeg vil klart anbefale Ole til at optimere virksomheder."

 

Olof Tengvall

Production Manager

"No one has more trouble than the person who claims to have no trouble."


Taiichi Ohno – Toyota