Her er eksempler på udfordringer der er løst for danske virksomheder.

 Produktionsoptimering på automatiseret anlæg


Virksomheden producerer forbrugsmaterialer til  maskinindustrien og er eneleverandør på emnerne.

Salgsforecast forudser at færdiglageret vil gå i nul i løbet af 4 måneder. 


Vi lavede en grundig analyse af det automatiserede anlæg.

Analysen viste, at det var muligt at hæve output på anlægget med 35% - uden væsentlige omkostninger.


Book et uforpligtende møde. Her kan vi afklare dine muligheder.

  Kapacitet - forøgelse


Virksomheden producerer unikke og kundetilpassede maskiner.

Grundet stigende salg, kan virksomheden ikke længere honorere efterspørgslen. Det er ikke muligt at udvide   

fabriksarealet og flytning af virksomheden er ikke muligt. 


Vi lavede en grundig analyse af virksomheden i stort set alle processer. Produktion, udvikling, indkøb, lager, produktion og   

forsendelse blev analyseret. 


Der blev udarbejdet et katalog af forbedringsmuligheder med beskrivelse af hvilke positive effekter forbedringerne ville bidrage med.


Efter implementering af de valgte muligheder, lykkedes det at hæve output med over 30% med den eksisterende         

bemanding.


Book et uforpligtende møde. Her kan vi afklare dine muligheder.

Arbejdsplads - indretningVirksomheden monterer enheder på eget værksted. De forventer en gradvis stigning i efterspørgslen på 300% i   

løbet af de kommende år.

Montagesetup er ikke gearet til denne stigning og virksomheden ønsker en optimeret arbejdsplads-indretning. 

 

Der blev udarbejdet et optimeret layout til kunden. Dette tager højde for den varierede produktionsmængde. Det interne vareflow blev tilpasset   

montagen og der er fuldt overblik over bemandingsplan og montagetider. Montagetid reduceret med 32% 


Book et uforpligtende møde. Her kan vi afklare dine muligheder.


HR - ansættelsesprocesVirksomheden er sesonbetonet og tilpasser arbejdsstyrken løbende. I produktionen består medarbejderstyrken af faglærte og ufaglærte.  

Arbejdsbyrden ved ansættelse af medarbejdere er resourcekrævende og forbruget ønskes nedsat.


Efter en analyse af ansættelsesprocessen, blev der udarbejdet et forbedringsforslag i samarbejde med HR-afdelingen.   

Medarbejderen der varetog en stor del af udvælgelsen af medarbejdere, fik frigivet ca. 300 timer årligt. Disse timer bruges til en anden funktion for medarbejderen.


Book et uforpligtende møde. Her kan vi afklare dine muligheder.


Kapacitet - Overblik og begænsningerVirksomheden producerer et unikt produkt.

Grundet stigende salg, kan virksomheden ikke længere honorere efterspørgslen. Der er ikke overblik over hvor   

begrænsningerne er i det eksisterende produktionsanlæg


Vi lavede en grundig analyse af virksomheden i Produktion, ERP og planlægning. 


Analysen viste at virksomheden er tæt på maksimal udnyttelse i de fleste processer. Umiddelbart var der dog mulighed for at øge output med 8-10% uden de store investeringer. Det er alligevel en del for en virksomhed med en omsætning på over 1oo mio. kr. årligt.


Book et uforpligtende møde. Her kan vi afklare dine muligheder.


LeveringsevneVirksomheden producerer større procesanlæg

Leveringsperformance på en ny produktserie er 41%. Virksomheden ønsker dette hævet til 90+%


Vi lavede en grundig analyse i stort set alle processer. ERP, udvikling, indkøb, lager og produktion blev analyseres.

Der blev udarbejdet et katalog af forbedringsmuligheder med beskrivelse af hvilke positive effekter de kunne bidrage med.


Efter implementering blev leveringsperformance hævet til over 90%.

 

Book et uforpligtende møde. Her kan vi afklare dine muligheder.


LageroptimeringProduktionsvirksomhed

Medarbejderne bruger meget tid på at finde forbrugsvarer.


Virksomhedens medarbejdere brugte op til 60 minutter dagligt, pr. medarbejder, på at finde forbrugsvarer til produktionen.

Ofte bestilles der varer hjem som allerede er på lager og i mængder der ikke afspejler forbruget. 


Efter implementering af forbedringsforslagene, er medarbejdernes ledetid reduceret til et par minutter dagligt. Genbestillingsproceduren er meget simpel og medarbejderne er glade for det nye setup. 

 

Book et uforpligtende møde. Her kan vi afklare dine muligheder.


MedarbejderudviklingProduktionsvirksomhed

Virksomheden er nået langt i deres LEAN rejse. Alle medarbejdere er uddannet i Lean Fundamentals i en virksomhedstilpasset udgave.


Virksomheden følger op på deres lean koncept og vi gennemfører et årligt 4 dages kursus, for alle nyansatte medarbejdere - uanset stilling. 

 

Book et uforpligtende møde. Her kan vi afklare dine muligheder.


REFERENCER


Her er et udsnit af virksomheder:

 • Electrolux
 • GKN plc
 • Louis Poulsen Lightning
 • Klimadan
 • Teknologisk Institut
 • C.C.Jensen
 • Damixa
 • Skamol
 • S.E.W. North Filtration A/S
 • Odense Marcipan
 • Ib Andresen Industri
 • ExamVision
 • AH Industries